top of page
  • Evelyn Agyemang

Nieuwe studentenvereniging: Marula

Connecting, Empowering and Mobilizing students through heritage.

Mijn naam is Evelyn Agyemang en ik ben één van de grondleggers van de Afro-Nederlandse studentenvereniging Marula. Voor mij is de vereniging ontstaan door de afwezigheid van mijn rol met betrekking tot het verstrekken van de Nederlandse geschiedenis. Het ontdekken van mijn drijfveer en het kunnen benoemen van mijn kracht in combinatie met mijn studie. Het besef dat mijn stem ertoe doet en dit ook geuit mag worden. Tot slot het realiseren dat ik meer ben dan het stereotyperende beeld van de zwarte vrouw.

"De Afro-Nederlandse studentenvereniging Marula is een initiatief en een samenwerking tussen vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam"

De Afro-Nederlandse studentenvereniging Marula is een initiatief en een samenwerking tussen vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam, bestaande uit: Ngangitie Schal, Shamira Hermes, Danice Pieternella en ikzelf. Vanuit onze toenmalige stageplaats bij stichting Untold hebben wij elkaar ontmoet. Voor ons was dit een onvergetelijke en unieke ervaring. Aan het einde van de stage waren wij verbonden met elkaar, empowered door middel van black history en gemobiliseerd in ons denken. Dit bracht ons op het idee om een Afro-Nederlandse studentenvereniging op te zetten. Marula streeft ernaar om studenten de kansen te bieden die de grondleggers tijdens hun stageperiode bij Untold hebben gehad. De drie zuilen van Marula zijn om om deze redenen verbinding, empowerment en mobilisering.

Marula focust zich op het verbinden van studenten in de Afrikaanse diaspora door hen te ondersteunen bij het vinden van hun kracht en identiteit. Ook leggen wij het accent op het verstrekken van kennis via een Afrocentrische gedachtegoed en het organiseren van programma’s die zich focussen op de geschiedenis, het heden en de toekomst. Wij geloven dat dit zou bijdragen bij het innemen van een actieve rol binnen de HvA en de Nederlandse samenleving.

"De drie zuilen van Marula zijn om om deze redenen verbinding, empowerment en mobilisering."

De eerste zuil van Marula is verbinding. Representatie, erkenning en herkenning onder studenten is fundamenteel voor het leerproces van studenten. Marula gelooft dat het aanmoedigen van solidariteit onder Afro-Nederlandse studenten zal leiden tot onze volgende zuil empowerment. De tweede zuil van Marula is het versterken van het handelingsvermogen van studenten. Het empoweren van onze studenten hopen wij te doen door activiteiten te organiseren die zich focussen op het bevorderen van zelfregie en recreatie. Marula streeft ernaar om grip op het eigen leven onder studenten te stimuleren. Wij geloven dat dit zal leiden tot onze volgende zuil mobilisering. De derde zuil van Marula zijn de bepalingen van het leven naar eigen interesses. Marula oogt het verbinden en empoweren van studenten zo goed mogelijk uit te voeren om hen te kunnen ondersteunen bij het innemen van een krachtigere positie binnen het onderwijs en de Nederlandse samenleving. Wij geloven dat dit zal leiden tot participatie en zeggenschap en het innemen van een positie in de Nederlandse samenleving.

De vereniging Marula streeft ernaar om uit te groeien tot meer dan een vereniging. Het streven is om uit te breiden naar verschillende schoolinstellingen. De studenten en de alumni zodoende te hebben verbonden, empowered en gemobiliseerd om hun eigen initiatieven te starten in de Afro-Nederlandse gemeenschap. Daarnaast een groot netwerk op te bouwen bestaande uit: partners, bedrijven, alumni en sleutelfiguren.


Mocht je contact willen opnemen met ons, dan kan je ons mailen op studentenverenigingmarula@gmail.com.

Wij zijn te volgen op de volgende platformen: Facebook, Instagram


Evelyn Agyemang

Mede oprichter studentenvereniging Marula en student Culturele & Maatschappelijke Vorming

466 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Negen jaar geleden hoorde ik voor het eerst over gentrificatie, tijdens mijn master stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Niet van een professor, maar van mijn meest belezen, gedreven, ind

In 2018 hoorde ik voor het eerst over het vak Afro-Nederlandse Studies. Een facebook post van the Black Archives zorgde ervoor dat er een onbeschrijfelijk gevoel van vreugde over mij heen kwam. Was di

ROOTS! Zoals de wortels van de bomen. Wortels die zich tot ver over de oceaan uitstrekken. In landen waar mijn ogen alleen van kunnen dromen. Mijn dromen, haar herinneringen. Vervreemd, vervormd in he

bottom of page